Förarlösa taxibilar i Dubai

De Tesla-bilarna som finns bland Dubais taxibilar är redo att vara helt autonoma, bilarna är Alla utrustade med förarlösa teknikfunktioner som ännu inte har aktiverats. Det mål som Dubais regering har är att 25 procent av alla taxiresor ska vara förarlösa till år 2030. Anledningen till att de satsar så hårt för förarlösa fordon är att de ser att det är hållbart och har en smidig mobilitet. Dubai siktar på att bli den “smartaste” staden i världen genom ny teknik. Redan vid årsskiftet 2017/2018 fanns i Dubai 1582 hybriddatabaser som då drevs av taxichaufförer och spåddes kunna minska föroreningar som kommer från fordon och att dra ner på bränsleförbrukningen.

Avtal med GM

Redan i november 2007 tecknades ett avtal mellan General Motors i USA och Dubais regering kring leverans av hybridfordon. De tio första bilarna levererades strax efter det, pilotprojektet visade att det på allvar går att matcha hållbarhet med anpassad teknik. De experiment som gjordes med hybridfordonen mellan 2008 och 2011 visade på 30 procents minskade koldioxidutsläpp och även minskad bränsleförbrukning med lika mycket. Det var också precis vad målet var för testet. Det fanns en strategi att minska koldioxidutsläpp i emiratet med två procent enligt krav från Supreme Energy Council i Dubai Dessutom visade resultaten av testkörningen att den första uppsättningen hybridbilar täckte totalt 550.000 kilomter utan allvarliga fel eller som krävde stora underhåll. Kostnaden för att köpa hybridbilar var i första hand subventionerad av regeringen, ett hybridfordon kostar runt 40 procent mer jämfört med en vanlig bensinbil.  Däremot handlar det inte enbart om kostnaderna och intäkterna, en stor bidragande anledning är att de vill fokusera mer på hållbarhet och att minska koldioxidutsläppen. Skulle man tala om bränsleförbrukningen så behöver ett normalt fordon cirka 12,1 liter bensin för att täcka 100 kilometer medan ett hybridfordon endast kommer att förbruka 8,47 liter för samma sträcka. Hybridfordon sparar också bränsleförbrukningen plus att de är miljövänliga. En bensinbil genererar runt 289 kilo koldioxidutsläpp per dag där hybrid istället endast genererar 202 kilo dagligen.

Avtal med GM

Kan drivas vanligt

Hybridbilarna har en förbränningsmotor och kan därför även drivas som vanliga bilar. När de körs under 60 kilometer i timmen använder den batteriet och när den går över 60  så använder den bränsle. När den körs på bränsle genererar den elektrisk ström för att ladda batteriet så att man inte behöver hitta en laddstation. Teknologiska innovationer som elektrifiering, anslutning och autonoma fordon ligger i horisonten och de kommer säkert att på något sätt påverka människors sätt att röra sig runt i stadscentrum. Även taxisektorn kommer att ändras, det traditionella sättet att driva taxibilar kommer inom kort att förändras. Det finns redan nu smarta taxi-appar där man kan beställa en taxi genom bara ett knapptryck. I framtiden kommer för modligen privata transportföretag och kollektivtrafik finna partnerskap kring de bästa transportlösningarna. I Dubai har regeringen utformat föreskrifter som är förenliga med konsumentvänlig teknisk utveckling som också främjar ren luft och minskad trafikstockning. Dessa förändringar öppnar även för människor att resa mer effektivt, billigare och på fler olika sätt.

© 2021